CONGRÉS INTERNACIONAL ONLINE ART - DESCODIFICACIÓ - DESOCIALITZACIÓ - ACTIVACIÓ – TERRITORI ART I ESPAI SOCIAL EN TEMPS DE CONTROL, DESCONTROL I AÏLLAMENT